Jen ual Leedji fan Söl‘

Fan Tanno Hüttenrauch, eeđer Hermann Schmidt Diar kām en Skep bi süđer Sir me trii jung Friiers ön di Floot. Hoken wiar di förterst? Dit wiar Peeter Rootgrüün. Hur seet hi sin Spöören? Fuar Henerk Jerken’s Düür. Hoken kām tö Düür? Mariike salev, me Krük en Beker ön di jen Hun, en gul Ringer aur […]

Trārā di Post es diar!

Fan Maren Jessen Ön histoorisk Ᾱpteeknings üt di leest Jaarhönerten ken em ek fuul finj aur di Kontakt fan Söl‘ me dit Fastlön. Di jest Mediilings aur en Forbinjing stami fan Bigen fan’t 17. Jaarhönert. Jer waar twesken Muasemströn en di Wiringhiart en Kraiter-Föribuat iinrocht. Jest ön di Merel fan’t 18. Jaarhönert waar fan en […]

En Ströngang

En litjet bikeent Dechting, fan Lorenz Christiansen (1816-1900), Weesterlön Ik ging jens me Faađer tö Raantem bi Strön En traawet sa frügelk fuarof üp di Sön. En wan ik wat weet wil, da kiirt ik töbeek, Om Faađer tö fraagin en löp üs en Kreek. Hi sair mi: “Luk’ jir jens, diar sjochst dit Stair, […]

Wat aur Munkmeesk

Fan Tanno Hüttenrauch Munkmeesk (of ialer, Munkmērsk) es jen fan di junger Tērper üp Söl‘. Alhüwel Munkmeesk al 1422 üs „Mönchsmarsch“ neemt waar, jaav dit diar fuar en mal lung Tir niin Hüüsing, di nuurđermiist Hüüsing fan Kairem wiar bi Klenterdeel. Töhopsen saag Munkmeesk da noch mal üđers üt, fan dit ual Mērsklön „Munkmērsk“ es […]

Di Bārigenen üp Söl‘

Fan Hermann Schmidt (eeđer Müllenhoff “Sagen, Märchen und Lieder der Herzogtümer Schleswig…) Sa üs di Störken üp Fastlön, sa sen di Lörkis en muar jit di Bārigenen üp Söl’ binai helig Fügler. Ja uur oler fangt of skööten. Em helpt jam, jaar Neester tö maakin. Diar uur Hööler, diar me Gangen öner di Grün forbünen […]

Di jest Dochter fan Söl‘

Fan Maren Jessen Em brükt noch niin senerlig Fantasii, om jen fuartöstelen, wat fuar’n Piin di Iinuuners fan üüs Ailön bit hentö dit 18. Jaarhönert üthual skul, wan’s en bolnet Ter of en üđer swaar Kraanker forbünen me Wark her. Litj Liiđen en Siirkens waar fan sa neemt Barbiiren en Kirurgen, diar frii praktisiaret, töögen […]

Aur di Bigen fan „Weesterlön“

Fan Tanno Hüttenrauch Fuar dat Weesterlön dit jest Lop neemt waar, 1462, uur sair dat Weesterlön jit „Aidem“ jit, en weesterk fan di Tērp fan deling lair. Hat uur sair dat Aidem di jest Nowember/Töökmuun 1436 önerging, en bluat jit di ual Sērk stuun bleev, omdat di üp en hooger Stair stön (sa 300 / […]

Erstelle deine Website auf WordPress.com
Jetzt starten